moshop - Operate and manage all shop operations completely free of charge.

moshop - bán hàng chuyên nghiệp

moshop - bán hàng chuyên nghiệp

3.4

Ứng dụng giúp vận hành và quản lý tất cả các công việc của shop hoàn toàn miễn phí trên một nền tảng duy nhất.

CHỐT ĐƠN NHANH CHÓNG
Chốt đơn và đẩy đơn lên hệ thống GHTK ngay trên ứng dụng chỉ với 3 bước: chat, chọn thông tin và đẩy đơn.

KIỂM TRA KHÁCH BOOM HÀNG
Kiểm tra được khách có boom hay không dựa vào gợi ý của GHTK, báo xấu khách boom để đề phòng.

QUẢN LÝ KHO VÀ SẢN PHẨM THUẬN TIỆN
Luôn nắm được số lượng hàng hoá trong kho, thực hiện và kiểm soát các nghiệp vụ xuất nhập nhanh chóng.

The application helps to operate and manage all shop's operations completely free on a single platform.

FAST AND FAST
Single latch and push the application to the GHTK system right on the application with only 3 steps: chat, select information and push application.

CHECK CUSTOMER BOOM GOODS
Check whether a guest has a boom or not, based on the suggestion of the GHTK, a bad report for a boom customer to take precautions.

WAREHOUSE MANAGEMENT AND CONVENIENT PRODUCTS
Always know the amount of goods in stock, perform and control import and export operations quickly.

WHAT'S NEW :

-Sửa một số lỗi giao diện hiển thị và cải thiện hiệu năng sử dụng


More Information

Package Name
com.ghtk.xproject
Installations
100000
Reviews
3.4
Category
Business
Available on
Google play
Update Date
August 30, 2021
Size file
61M
Latest Version
1.2.8
Code latest Version
1.2.8
Email : [email protected]

Download moshop - bán hàng chuyên nghiệp APK | Download on the PC (Windows) & Mac · Latest Version

Apps · Popular

Giaohangtietkiem.vn - Nhanh & Rẻ
Giaohangtietkiem.vn - Nhanh & Rẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
iGHTK
iGHTK
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
GHTK Pro - Dành cho shop B2C
GHTK Pro - Dành cho shop B2C
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Top