ทุเรียนลาวา

ทุเรียนลาวา

0

แอปพิลิเคชั่น "ทุเรียนลาวา" (Lava Durain)

เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับจัดการร้านค้า สินคา และคำสั่งซื้อบน www.lavadurian.com ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าทุเรียนออนไลน์สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของตัวเองได้อย่างสะดวกขึ้น ประกอบไปด้วย

- สมัครเข้าใช้งานในฐานนะผู้ค้า
- ทำการเปิดร้านของตนเอง
- สร้างสินค้าบนร้านค้า พร้อมกำหนดรายละเอียดของสินค้า
- จัดการรูปภาพของสินค้าเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า
- ตรวจสอบคำสั่งซื้อ
- จัดการคำสั่งซื้อ

Application "Durian Lava" (Lava Durain)

Is an application for managing stores, products and orders on www.lavadurian.com This will allow online durian merchants to manage various information related to their stores more conveniently, including

- Apply for use as a merchant
- Open your own shop
- Create products on the shop Along with defining product details
- Manage images of products to present to customers
- Check orders
- Manage orders


More Information

Installations
14
Reviews
0
Category
Events
Available on
Google play
Update Date
2021-06-04 00:00:00
Latest Version
1.0.5
Code latest Version
1.0.5
Email : [email protected]

Download ทุเรียนลาวา APK for Android · Latest Version .

Similar

Apps · Popular

Top