PraktikLogbog

PraktikLogbog

1.0 by Veng IT

0

PraktikLogbog: Så er der styr på praktikerklæringerne i din erhvervsuddannelse. På en nem og overskuelig måde kan du og dit lærested følge op på dine praktikmål, så du er sikker på, at du får lært det, du skal i den praktiske del af din uddannelse. App’en er dit værktøj til at oprette de lovpligtige praktikerklæringer, som dit lærested skal udfylde og indsende i løbet af dit uddannelsesforløb. Du får også mulighed for at tage billeder og videoer af det arbejde, du udfører, og på den måde dele dine erfaringer med kolleger, skolekammerater, faglærer, familie m.fl.

Internship Logbook: Then there is control of the internship statements in your vocational education. In an easy and clear way, you and your educational institution can follow up on your internship goals, so you are sure that you will learn what you need in the practical part of your education. The app is your tool for creating the statutory practitioner declarations that your institution must complete and submit during the course of your education. You also get the opportunity to take pictures and videos of the work you do, and in that way share your experiences with colleagues, schoolmates, subject teacher, family and more.


More Information

Package Name
dk.bygud.elog
Installations
2
Reviews
0
Category
Education
Available on
Google play
Update Date
2021-06-10 00:00:00
Latest Version
1.0
Code latest Version
1.0
Email : [email protected]

Download PraktikLogbog APK for Android · Latest Version .

Similar

Apps · Popular

Top