Legimi - ebooki i audiobooki bez limitu

Legimi - ebooki i audiobooki bez limitu

3.2.3 by Legimi

4.6

Pobierz bezpłatną aplikację Legimi i zyskaj nieograniczony dostęp do ponad 60 000 książek w abonamencie (ebooków i audiobooków). Wśród nich znajdziesz tytuły najsłynniejszych światowych autorów, takich jak Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, E L James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, a także bestsellerowych rodzimych twórców (są wśród nich m.in. Katarzyna Bonda, Szczepan Twardoch, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Blanka Lipińska).

Wypróbuj przez 7 dni za darmo dostęp do tysięcy tytułów najlepszych polskich wydawców! Jeśli Ci się spodoba, czytaj do woli nowości, bestsellery i… cokolwiek wybierzesz już od 6,99 zł miesięcznie nawet na 4 urządzeniach (smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku). Zamawiając subskrypcję ebooki + audiobooki bez limitu, masz do dyspozycji książki zarówno w wersji tekstowej, jak i dźwiękowej. W dowolnej chwili możesz przełączać formaty, by nigdy nie odrywać się od lektury. Legimi to wyjątkowa, mobilna biblioteka, dostępna na wyciągnięcie ręki.

Na półkach Legimi czekają kryminały, fantastyka, literatura faktu, powieści obyczajowe, romanse, książki dla dzieci i młodzieży, a także poradniki, książki do nauki języków obcych oraz literatura dla profesjonalistów.

Sięgnij po ebooki i audiobooki w wygodnej aplikacji Legimi, dzięki której:
* Sprawdzasz, ile naprawdę czytasz i słuchasz dzięki zaawansowanym statystykom
* Synchronizujesz bibliotekę książek na smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku (aplikacja zapamięta ostatnio czytaną lub słuchaną stronę)
* Wygodnie zarządzasz biblioteką tworząc i edytując kolekcje
* Wybierasz krój i rozmiar czcionki
* Czytasz w trybie dziennym (do wyboru tło białe i sepia) lub nocnym (przy słabym świetle)
* Błyskawicznie zmieniasz orientację z pionowej na poziomą
* Masz stały dostęp do tysięcy ebooków i audiobooków z księgarni Legimi, również offline


Dobierz pakiet w zależności od tego, jak dużo czytasz lub słuchasz i zamów dostęp bezpośrednio w aplikacji lub na stronie księgarni Legimi (www.legimi.pl). Miłej lektury!

Specjalną propozycję dostępu do ebooków przygotowaliśmy dla abonentów sieci komórkowych Play, T-Mobile i Plus:

Uruchom usługę „Czytelnia w Play by Legimi” i opłać ją wraz z rachunkiem za telefon. Pierwszy miesiąc gratis! Później 19,99 zł co miesiąc. Więcej na www.legimi.pl/play. Masz możliwość czytania bez limitu na 4 urządzeniach w ramach jednego konta – również na e-czytniku.

Aby uruchomić usługę w T-Mobile pobierz aplikację lub wejdź na stronę www.legimi.pl/t-mobile i dowiedz się więcej. Możesz czytać z Legimi bez limitu już od 19,99 zł miesięcznie, a wcześniej przetestować usługę przez miesiąc za darmo.

W celu aktywacji abonamentu w Plus wejdź na stronę www.legimi.pl/plus lub pobierz aplikację. Możesz testować usługę przez 30 dni za darmo, a następnie czytać bez limitu od 19,99 zł miesięcznie.

Jeśli zamiast korzystania z abonamentu wolisz kupować ebooki i audiobooki w sposób tradycyjny, masz do dyspozycji tysiące tytułów w formatach ePub, Mobi, PDF i mp3.

Do skorzystania z aplikacji zapraszamy również osoby posiadające dostęp biblioteczny (współpracujemy z coraz większą liczbą placówek w całym kraju) lub firmowy.

Download the free Legimi app and gain unlimited access to over 60,000 subscription books (e-books and audiobooks). Among them you will find the titles of the most famous world authors, such as Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, EL James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, as well as best-selling Polish authors (including Katarzyna Bonda, Szczepan Twardoch, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Blanka Lipińska).

Try for 7 days for free access to thousands of titles of the best Polish publishers! If you like it, read the news, bestsellers and ... whatever you choose from PLN 6.99 per month even on 4 devices (smartphone, tablet, computer and e-reader). When ordering a subscription to e-books + audiobooks with no limit, you have available books in both text and audio versions. You can switch between formats at any time and never distract from your reading. Legimi is a unique, mobile library, available at your fingertips.

On the shelves of Legimi there are crime novels, fantasy, non-fiction, social novels, romances, books for children and teenagers, as well as guides, books for learning foreign languages ​​and literature for professionals.

Reach for e-books and audiobooks in the convenient Legimi application, thanks to which:
* Check how much you are really reading and listening to thanks to advanced statistics
* You synchronize the library of books on your smartphone, tablet, computer and e-reader (the application will remember the last read or listened page)
* You can conveniently manage the library by creating and editing collections
* You choose the font and size
* You read in day mode (you can choose between white and sepia background) or night mode (in low light)
* You change the orientation from portrait to landscape in no time
* You have constant access to thousands of e-books and audiobooks from the Legimi bookstore, also offline


Choose a package depending on how much you read or listen to and order access directly in the application or on the website of the Legimi bookstore (www.legimi.pl). Enjoy reading!

We have prepared a special offer of access to e-books for subscribers of Play, T-Mobile and Plus mobile networks:

Start the "Reading Room in Play by Legimi" service and pay for it with the phone bill. The first month is free! Later, PLN 19.99 every month. More at www.legimi.pl/play. You have the option of unlimited reading on 4 devices under one account - also on the e-reader.

To start the service in T-Mobile, download the application or go to the website www.legimi.pl/t-mobile and find out more. You can read unlimited with Legimi from PLN 19.99 per month, and test the service for free for a month before that.

In order to activate a subscription in Plus, go to www.legimi.pl/plus or download the application. You can test the service for 30 days for free, and then read without limits from PLN 19.99 per month.

If you prefer to buy ebooks and audiobooks in the traditional way instead of subscribing, you have thousands of titles in ePub, Mobi, PDF and mp3 formats at your disposal.

We also invite people with library access (we cooperate with an increasing number of institutions throughout the country) or company access to use the application.


More Information

Installations
1000000
Reviews
4.6
Category
Books & Reference
Available on
Google play
Update Date
2021-06-04 00:00:00
Latest Version
3.2.3
Code latest Version
3.2.3
Email : [email protected]

Download Legimi - ebooki i audiobooki bez limitu APK for Android · Latest Version .

Similar

Apps · Popular

Top