mi.Mercator

mi.Mercator

1.0.23 by Mercator d.d.

1.9

Mobilna aplikacija Mi.Mercator je namenjena izključno zaposlenim v Skupini Mercator. Z naloženo aplikacijo in registracijo boste dostopali do aplikacije Mi.Mercator, ki je orodje internega komuniciranja in je namenjena za obveščanja vseh zaposlenih na vseh trgih, kjer je prisotna Skupina Mercator. Z aplikacijo boste vedno lahko na tekočem o aktualnem dogajanju v celotni Skupini Mercator, o čemer boste sproti obveščeni s tako imenovanimi potisnimi sporočili (push notification) na vašem telefonu. Po uspešni registraciji boste na mobilni aplikaciji poleg aktualnih novic in novic iz Mercatorjeve ponudbe našli tudi številne uporabne informacije, ki jih kot zaposleni v Mercatorju iščete ali potrebujete. Informiranje ter odgovornost za neposredno komunikacijo zagotavlja sektor za korporativno komuniciranje v Mercator, d. d.

The Mi.Mercator mobile application is intended exclusively for Mercator Group employees. The downloaded application and registration will give you access to the Mi.Mercator application, which is an internal communication tool intended to inform all employees in all markets where the Mercator Group is present. With the application, you will always be able to stay up-to-date on the current developments throughout the Mercator Group, which will be kept up to date with the so-called push notification on your phone. Upon successful registration, you will find, in addition to current news and news from Mercator's offer, a number of useful information that you as a Mercator employee seek or need on the mobile application. Information and responsibility for direct communication are provided by the corporate communications sector at Mercator, d. d.


More Information

Package Name
si.mercator.miapp
Installations
10000
Reviews
1.9
Category
Business
Available on
Google play
Update Date
2021-06-03 18:08:44
Latest Version
1.0.23
Code latest Version
1.0.23
Email : [email protected]

Download mi.Mercator APK for Android · Latest Version .

Similar · Developper

Apps · Popular

Top