Discover

Our Websites

Sông Công - Xử lý phản ánh

Application that connects people and government

Sông Công - Xử lý phản ánh

Sông Công - Xử lý phản ánh APK

⭐ 3 (20) FreeVNPT Group ⇣ Download APK

Sông Công - Xử lý phản ánh Android app
This app developed byVNPT Group
stars (Review)3 (20)
Update DateSep 21, 2022
Package Namevn.vnptit.egov.td1022.scg
Installations⇣ 60
CategoryProductivity

Ứng dụng hỗ trợ người dân có kênh giao tiếp chính thức với chính quyền, xem các thông báo từ cơ quan nhà nước, phản ánh kiến nghị, dịch vụ công, thanh toán và nhiều dịch vụ chuyên ngành khác
Cơ quan chính quyền xử lý và theo dõi các phản ánh từ người dân

↓ Read more

WHAT'S NEW ?

Flag as inappropriate

Recommended for you

Popular